Bánh Tráng Sả Tế BonFood

15

1 bịch bánh tráng gồm có
♠  9 bánh tráng phơi sương
♠ 1 gói hành phi
♠ 1 gói múi tây ninh
♠ 1 bịch sả tế
♠ 1 trái tắt