Chả Mực Ngon Ngon

120.000

Trọng Lượng: 500g
Chưa chiên: 100k
Có hút chân không theo yêu cầu
Cung cấp số lượng lớn