Khô Gà Tứ Xuyên

45

Trọng lượng : 200g (cả bị)
Ship khu vực lagi từ 2 món ăn vặt trở lên