Xôi Gà Lá Dứa – Đùi Gà

30

Xôi Gà Lá Dứa
Phục Vụ: 6h Sáng ~ 10h Sáng